Vojvođanskih brigada 2, stan 4, 21000 Novi Sad | 021 38 32 011 | 069 131 00 56 | 063 310 057 | 063 310 056

Bilbordi Lazarevac

Bilbordi Lazarevac

Bilbord Lazarevac LZ-02a

Bilbord - Lazarevac
LZ-02a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Ulica Dimitrija Tucovića. Pored škole Dule Karaklajić. U smeru ka centru…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-03a

Bilbord - Lazarevac
LZ-03a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Ulica Janka Stajčića. Pored Elektrodistribucije. Ulaz u grad sa Ibarske…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-03b

Bilbord - Lazarevac
LZ-03b

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Ulica Janka Stajčića. Pored Elektrodistribucije. Ulaz u grad sa Ibarske…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-06

Bilbord - Lazarevac
LZ-06

Dimenzije: 440x250

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Raskrsnica Karađorđeve i Voke Savića. Centar grada. Glavni prolaz ka Tržnom…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-07

Bilbord - Lazarevac
LZ-07

Dimenzije: 400x250

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Najprometniji deo ibarske magistrale na samom ulazu u grad Lazarevac kod…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-08

Bilbord - Lazarevac
LZ-08

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Najprometniji deo ibarske magistrale na samom ulazu u grad Lazarevac kod…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-09b

Bilbord - Lazarevac
LZ-09b

Dimenzije: 500x250

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Ibarska magistrala kod Lazarevca. Smer ka Beogradu. 5 km ispred skretanja…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-10

Bilbord - Lazarevac
LZ-10

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Ibarska magistrala, ulaz u Lazarevac. Kod OMV benzinske pumpe. Raskrsnica…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-10a

Bilbord - Lazarevac
LZ-10a

Dimenzije: 500x240

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Ibarska magistrala kod Lazarevca. Smer ka Beogradu. 5 km ispred skretanja…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-11

Bilbord - Lazarevac
LZ-11

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Ibarska magistrala, izlaz iz Lazarevca. Kod OMV benzinske pumpe. Raskrsnica…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-13

Bilbord - Lazarevac
LZ-13

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Lazarevac. Ibarska magistrala. Mesto Županjac. Od Lazarevca i DIS megamarketa…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-14

Bilbord - Lazarevac
LZ-14

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Lazarevac. Ibarska magistrala. Mesto Županjac. Od Ljiga 13 km prema Lazarevcu.…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-15

Bilbord - Lazarevac
LZ-15

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Lazarevac. Ibarska magistrala. Mesto Županjac. Od Lazarevca i DIS megamarketa…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-18

Bilbord - Lazarevac
LZ-18

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Ulica Janka Stajčića. Kod Elektrodistribucije. Izlaz iz grada ka Ibarskoj…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-50

Bilbord - Lazarevac
LZ-50

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Na ibarskoj magistrali kod Lazarevca. Pravac od Beograda prema Lazarevcu.…

Opširnije
Bilbord Lazarevac LZ-51

Bilbord - Lazarevac
LZ-51

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Na ibarskoj magistrali kod Lazarevca. Pravac od Lazarevca prema Beogradu.…

Opširnije