Cara Dušana 76/10, 21000 Novi Sad | 021 30 34 685 | 069 131 00 56 | 063 310 057 | 063 310 056

Cenovnik oglašavanja na bilbord panoima

NOVI SAD, NIŠ 1 nedelja 2 nedelje 3 nedelje 4 nedelje
Top 110 220 330 440
Select 90 180 270 360
REGIONALNI CENTRI -  Kragujevac, Čačak 1 nedelja 2 nedelje 3 nedelje 4 nedelje
Top 110 220 330 440
Select 90 180 270 360
OSTALI GRADOVI U SRBIJI 1 nedelja 2 nedelje 3 nedelje 4 nedelje
Top 100 200 300 400
Select 85 170 255 340
Standard (neosvetljeni) 55 110 165 220
BEOGRAD 1 nedelja 2 nedelje 3 nedelje 4 nedelje
Top 120 240 360 480
Select 100 200 300 400

 

* U cene je uračunato postavljanje bilbord plakata. Ukoliko je kampanja kraća od 3 nedelje postavljanje plakata naplaćuje se 12e/kom.

** Produkcija bilboard plakata iznosi 25e/kom.

 

Cenovnik oglašavanja na LED elektronskim bilbord panoima

REGINALNI CENTRI 1 nedelja 2 nedelje 3 nedelje 4 nedelje
Novi Sad, Niš, Kragujevac, Čačak 350 700 1050 1400
OSTALI GRADOVI U SRBIJI 1 nedelja 2 nedelje 3 nedelje 4 nedelje
Subotica,Sombor,Pančevo,Zrenjanin,Vršac,Smederevo, Požareva 200 400 600 800
Inđija, Ruma, Smederevska Palanka, Stara Pazova 150 300 450 600

*U cene je uključeno emitovanje reklamnog spota od 8 sekundi minimalno 1080 na dan. Mogućnost emitovanja 4 različita video klipa

Cene su izražene u eurima i obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja