Vojvođanskih brigada 2, stan 4, 21000 Novi Sad | 021 38 32 011 | 069 131 00 56 | 063 310 057 | 063 310 056

Bilbordi Kruševac

Bilbordi Kruševac

Bilbord Kruševac KS-15

Bilbord - Kruševac
KS-15

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Jasički put. Ulaz u grad iz pravca Kragujevca, auto-puta i Beograda. Neposredno…

Opširnije
Bilbord Kruševac KS-16

Bilbord - Kruševac
KS-16

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Jasički put. Izlaz iz grada prema Kragujevcu, auto-putu i Beogradu. Pre…

Opširnije
Bilbord Kruševac KS-21

Bilbord - Kruševac
KS-21

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Vidovdanska ulica, najznačajna kruševačka saobraćajnica. Tranzitni put.

Opširnije
Bilbord Kruševac KS-22

Bilbord - Kruševac
KS-22

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Vidovdanska ulica, najznačajna kruševačka saobraćajnica. Tranzitni put.

Opširnije
Bilbord Kruševac KS-23

Bilbord - Kruševac
KS-23

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Izlaz iz grada prema auto-putu, raskrsnica značajnih saobraćajnica. Kod…

Opširnije
Bilbord Kruševac KS-24

Bilbord - Kruševac
KS-24

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Ulaz u grad iz pravca auto-puta, raskrsnica značajnih saobraćajnica. Kod…

Opširnije
Bilbord Kruševac KS-25

Bilbord - Kruševac
KS-25

Dimenzije: 500x240

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Raskrsnica značajnih saobraćajnica. Ulaz u grad iz pravca Niša. Kod NIS…

Opširnije
Bilbord Kruševac KS-26

Bilbord - Kruševac
KS-26

Dimenzije: 500x240

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Raskrsnica značajnih saobraćajnica. Ulaz u grad iz pravca Niša. Kod NIS…

Opširnije