Bilbordi Feketić

Najbolje lokacije bilborda - Feketić

Bilbord Feketić - FE-001

FE-001

Feketić, centar; na putu Novi Sad - Subotica

Bilbord Feketić - FE-002

FE-002

Feketić, centar; na putu Novi Sad - Subotica