Vojvođanskih brigada 2, stan 4, 21000 Novi Sad | 021 38 32 011 | 069 131 00 56 | 063 310 057 | 063 310 056

Bilbordi Irig

Bilbordi Irig

Bilbord Irig IR-01b

Bilbord - Irig
IR-01b

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Irig, regionalni put M-21 Ruma-Novi Sad, pravac prema Novom Sadu

Opširnije