Bilbordi Irig

Najbolje lokacije bilborda - Irig

Bilbord Irig - IR-001

IR-001

Ulaz iz pravca Rume, Donji

Bilbord Irig - IR-01a

IR-01a

Irig, regionalni put Novi Sad-Ruma, pravac ka...

Bilbord Irig - IR-01b

IR-01b

Irig, regionalni put M-21 Ruma-Novi Sad, pravac...

Bilbord Irig - IR-002

IR-002

Izlaz prema Rumi, Donji

Bilbord Irig - IR-02a

IR-02a

Irig, regionalni put Novi Sad-Ruma, pravac ka...

Bilbord Irig - IR-02b

IR-02b

Irig, regionalni put Novi Sad-Ruma, pravac ka...

Bilbord Irig - IR-003

IR-003

Ulaz iz pravca Rume, Gornji

Bilbord Irig - IR-004

IR-004

Izlaz prema Rumi, Gornji

Bilbord Irig - IR-005

IR-005

Ulaz iz pravca Novog Sada