Bilbordi Šid

Najbolje lokacije bilborda - Šid

Bilbord Šid - ŠI-001

ŠI-001

Ul. Svetog Save, ulaz od S. Mitrovica ka centaru...

Bilbord Šid - ŠI-002

ŠI-002

Ul. Svetog Save, izlaz ka Sremskoj Mitrovici i...

Bilbord Šid - ŠI-003

ŠI-003

Ul. Nikole Vlaškog, od centra prema auto putu i...

Bilbord Šid - ŠI-004

ŠI-004

Ul. Nikole Vlaškog, ulaz u centar od auto puta...