Bilbordi Bezdan

Najbolje lokacije bilborda - Bezdan

Bilbord Bezdan - BZ-41

BZ-41

Centar Bezdana. Bilbord se nalazi na raskrsnici...

Bilbord Bezdan - BZ-42

BZ-42

Centar Bezdana. Bilbord se nalazi na raskrsnici...