Zmaj Jovina 4/1 5, 25000 Sombor
025 413 457 | 025 300 772 | 063 31 00 56 | 063 31 00 57

Bilbordi Svilajnac

Bilbordi Svilajnac

Bilbord Svilajnac SV-11

Bilbord - Svilajnac
SV-11

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Kod stare ciglane, izlaz iz Svilajnca ka Despotovcu, Jagodini i Cupriji.…

Opširnije
Bilbord Svilajnac SV-12

Bilbord - Svilajnac
SV-12

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Kod stare ciglane, ulaz u Svilajnac iz pravca Despotovca, Jagodine i Cuprije.…

Opširnije
Bilbord Svilajnac SV-13

Bilbord - Svilajnac
SV-13

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Kod AMS-a, lice ka centru. Izlaz iz grada prema auto-putu, Despotovcu…

Opširnije
Bilbord Svilajnac SV-14

Bilbord - Svilajnac
SV-14

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Kod AMS-a, lice ka centru. Ulaz u grad iz pravca auto-puta, Despotovca…

Opširnije