Bilbord Feketić FE-001

Bilbord FE-001 Feketić

Bilbord FE-001

Dimenzije: 400x300 cm
Kategorizacija: TOP
Osvetljenje: Da

Lokacija: Feketić, centar; na putu Novi Sad - Subotica

Bilbordi Feketić

Bilbord Feketić - FE-002

FE-002

Feketić, centar; na putu Novi Sad - Subotica