Zmaj Jovina 4/1 5, 25000 Sombor
025 413 457 | 025 300 772 | 063 31 00 56 | 063 31 00 57

Bilbordi Vršac

Bilbordi Vršac

Bilbord Vršac VŠ-01a

Bilbord - Vršac
VŠ-01a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Centar grada, na uglu ulica Gavrila Principa i Jaše Tomića. U neposrednoj…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-02a

Bilbord - Vršac
VŠ-02a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Strogi centar grada, pored Muzeja "Sterijina Kuća" (pešačka zona Trga…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-03a

Bilbord - Vršac
VŠ-03a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Strogi centar grada (pešačka zona Trga Sveti Teodor Vršački). U neposrednoj…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-04a

Bilbord - Vršac
VŠ-04a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Centar grada, na Omladinskom Trgu. U neposrednoj blizini SC "Millennium"…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-05a

Bilbord - Vršac
VŠ-05a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Centar grada, na Trgu Nikole Pašića (na početku glavne gradske ulice).…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-06

Bilbord - Vršac
VŠ-06

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Bulevar Miloša Obilića, pored OŠ"Paja Marganović", ulaz u grad iz pravca…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-06a

Bilbord - Vršac
VŠ-06a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Centar grada, u ulici Gavrila Principa. U neposrednoj blizini naselja…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-07a

Bilbord - Vršac
VŠ-07a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Ugao ulica Žive Jovanovića, Filipa Višnjića i Dejana Brankova. Ovo je…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-08

Bilbord - Vršac
VŠ-08

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Centar grada, u ulici Nikite Tolstoja. U neposrednoj blizini Vršačke Gimnazije…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-08a

Bilbord - Vršac
VŠ-08a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Centar grada, u ulici Nikite Tolstoja. U neposrednoj blizini Vršačke Gimnazije..…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-09

Bilbord - Vršac
VŠ-09

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Ugao ulica Vojvode Knićanina i Dečanske. U neposrednoj blizini naselja…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-09a

Bilbord - Vršac
VŠ-09a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Ugao ulica Vojvode Knićanina i Dečanske. U neposrednoj blizini naselja…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-11

Bilbord - Vršac
VŠ-11

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Magistralni put, jedna od najprometnijih saobraćajnica. Izlaz iz Vršca…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-33

Bilbord - Vršac
VŠ-33

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Standard

Lokacija: Izlaz iz Vršca prema Beogradu, lice iz pravca Vršca, treći levo.

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-33a

Bilbord - Vršac
VŠ-33a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Standard

Lokacija: Ulaz u Vršac iz pravca Beograda, lice iz pravca Beograda, prvi desno.

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-35

Bilbord - Vršac
VŠ-35

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Standard

Lokacija: Izlaz iz Vršca prema Zrenjaninu, (lice iz pravca Vršca, iza mosta, desno)

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-35a

Bilbord - Vršac
VŠ-35a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Standard

Lokacija: Ulaz u Vršac iz pravca Zrenjanina, (lice iz pravca Zrenjanina, pre mosta,…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-36

Bilbord - Vršac
VŠ-36

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Izlaz iz Vršca prema Zrenjaninu, lice iz pravca Vršca, posle mosta, levo.

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-66

Bilbord - Vršac
VŠ-66

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Sterijina ulica. Plato kod hotela "Srbija", lice od ulice V.Karadžića…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-66a

Bilbord - Vršac
VŠ-66a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Sterijina ulica. Plato kod hotela "Srbija", lice od Nemanjine u pravcu…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-67

Bilbord - Vršac
VŠ-67

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Omladinski trg, preko puta Millenniuma, lice iz pravca centra prema Vili…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-67a

Bilbord - Vršac
VŠ-67a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Omladinski trg, preko puta Millenniuma, lice iz pravca Vile Breg prema…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-68

Bilbord - Vršac
VŠ-68

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Abraševićeva ulica, plato kod Gerontološkog centra, lice iz ulice V.Karadžića…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-68a

Bilbord - Vršac
VŠ-68a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Abraševićeva ulica, kod Gerontološkog centra, lice od gradskog parka prema…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-69

Bilbord - Vršac
VŠ-69

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Svetosavski trg, parking kod pozorišta, lice iz pravca pozorišta prema…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-69a

Bilbord - Vršac
VŠ-69a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Svetosavski trg, parking kod pozorišta, lice iz pravca ulice G.Principa…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-70

Bilbord - Vršac
VŠ-70

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Vojnički trg, polukružna raskrsnica, lice iz pravca ulice G.Principa

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-70a

Bilbord - Vršac
VŠ-70a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Vojnički trg, polukružna raskrsnica, lice iz pravca Vojničkog trga prema…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-71

Bilbord - Vršac
VŠ-71

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: TOP

Lokacija: Ugao Nemanjine i ulice Heroja Pinkija, lice iz pravca ulice H.Pinkija…

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-72

Bilbord - Vršac
VŠ-72

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Beogradski put, iza podvožnjaka, lice iz pravca grada prema Hemofarmu,

Opširnije
Bilbord Vršac VŠ-72a

Bilbord - Vršac
VŠ-72a

Dimenzije: 400x300

Osvetljenje:

Klasifikacija: Select

Lokacija: Beogradski put, pre podvožnjaka, lice iz pravca Hemofarma prema centru.

Opširnije